Yoga op school en naschoolse opvang

Op school spannen kinderen zich op verschillende manieren in: bij de lessen, toetsen en spreekbeurten, bij het hanteren van conflicten en ook bij het vinden en behouden van een plek binnen de groep, waarin het soms moeilijk kan zijn 'jezelf' te blijven.

Balans
Kinderyoga op school geeft ontspanning en biedt een mooi tegenwicht voor de inspanning die kinderen moeten leveren. Ze leren bewust om te gaan met (in)spanning en ontspanning. Het brengt hen in balans.

Zo kan bijvoorbeeld een kind dat spanning voelt vlak voor een toets of spreekbeurt, een eenvoudige ademoefening doen, waardoor het rust en zelfvertrouwen hervindt om de opdracht ontspannen, geconcentreerd en goed uit te voeren. Kinderyoga helpt kinderen te leren omgaan met spanningsvolle momenten in hun leven.

Wat is kinderyoga?
Bij kinderyoga ligt de nadruk op lichamelijke, persoonlijke en emotionele ontwikkeling. Tijdens de lessen worden de kinderen zich bewust van hun lichaam en emoties. Het gaat erom dat zij voelen en ervaren wat er "van binnen" gebeurd. Zij komen in contact met wie zij werkelijk zijn. De yogadocent begeleidt hen daarbij. Kinderen leren zichzelf goed kennen, oplossingen te vinden voor dingen die moeilijk voor ze zijn, onvolkomenheden te accepteren en van zichzelf te houden zoals ze zijn. Het zelfvertrouwen en zelfrespect bij de kinderen wordt bevorderd.

Naast het feit dat kinderen tijdens de yogalessen over ZICHZELF leren, leren zij ook over de ANDER. Zij leren hoe zij respectvol met elkaar om kunnen gaan en ervaren dat het goed is als je verschillend bent. Er is geen competitie, er wordt niet geoordeeld en ieder gaat zover in de oefening zodat het goed voelt. Het kind leert zijn eigen grenzen kennen en aangeven en die van anderen te respecteren. Het gevolg hiervan is, dat kinderen op een prettige manier met elkaar omgaan, wat harmonie en rust teweegbrengt in de klas en op het schoolplein.

Informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van kinderyoga op school en de naschoolse opvang?Mocht u mij persoonlijk willen spreken, klik op Contact.

Vervolgens maak ik graag een afspraak met u voor een persoonlijk gesprek.

Oefeningen aan bod en hun positieve effecten

Tijdens het uitvoeren van de yogahoudingen, ontdekt en ontwikkelt het kind zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden, waarbij het leert accepteren dat zijn of haar lichaam soms (nog) grenzen heeft. Het leert vertrouwen op het eigen lichaam, op zichzelf. Afhankelijk van de leeftijd wordt er tijdens het uitvoeren van de yogahoudingen steeds meer aandacht besteed aan de ademhaling, waarbij de ademoefeningen ingewikkelder worden. Het uitvoeren van de yogahoudingen vergt concentratie. Het concentratievermogen wordt getraind en verhoogd, wat een kind nodig heeft bij het doen van schoolwerk. Yoga maakt het lichaam soepel en sterk.

Door het doen van grondingsoefeningen raakt een kind geaard, waardoor het bewust wordt van zichzelf in het 'hier en nu'. Het maakt contact met zijn of haar eigen 'wortels' wat een stevig gevoel geeft. De aandacht verschuift van het hoofd naar de voeten waardoor het kind de gedachtestroom even kan laten voor wat het is. Hierdoor leert een kind de aandacht bewust richten, wat nodig is voor een goede concentratie.

Hier worden er oefeningen gedaan, waarbij kinderen gebruikmaken van hun zintuigen. Met gerichte aandacht maken zij zich bewust van datgene waarmee zij bezig zijn en wat er op dat moment is, hier en nu. Als een kind zijn of haar aandacht richt op iets in het nu, onderbreekt het zijn of haar gedachtestroom wat rust, ruimte, helderheid en overzicht geeft in het hoofd. Dit zorgt voor een betere focus, diepe ontspanning en de mogelijkheid echt te genieten van hetgeen je op dat moment aan het doen bent.

Bij het doen van ademoefeningen worden kinderen gestimuleerd om rustig, langzaam en diep naar de buik toe te ademen. Een juiste ademhaling heeft een gunstige invloed op de zuurstofopname en het energiepeil. Bewust ademen helpt om kalm te blijven als je onder druk staat, bijvoorbeeld voor een Cito-toets. Het helpt je beter te concentreren. Het verhoogd het bewustzijn, helpt in het 'hier en nu' te komen, brengt orde als je chaos voelt in je hoofd, verlaagt angstgevoelens en geeft innerlijke rust.

Kinderen vinden massage, waarbij de kleding aanblijft, altijd een leuk onderdeel van de les. De kinderen doen bijvoorbeeld het weerbericht na op elkaars rug of zij strijken met veren over elkaars gezicht en armen. Massage werkt ontspannend, brengt de ademhaling tot rust en stimuleert de concentratie. Het bevordert de samenwerking; je leert je eigen behoeften en grenzen onderzoeken en aangeven en die van de ander te respecteren. Kinderen leren elkaar respectvol aanraken, in plaats van bijvoorbeeld duwen en pesten. Zij maken op een positieve manier contact met elkaar, wat verbondenheid schept. Dit zal een gunstige uitwerking hebben op de omgang, sfeer en prestaties in de klas en op het schoolplein.

Terwijl de yogadocent een fantasieverhaal voorleest, liggen de kinderen op een mat. Dit brengt hen in een andere wereld, waarin zij zich kunnen ontspannen. Tijdens deze visualisatie kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten, waardoor zij hun eigen wensen, doelen, mogelijkheden en oplossingen kunnen ontdekken. Kinderen leren hierdoor creatiever denken. Elke visualisatie is een positief verhaal met als doel elk kind kracht en (zelf)vertrouwen mee te geven. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat de manier waarop iemand denkt in belangrijke mate bepaalt hoe iemand zich voelt.

Andere onderdelen die tijdens de yogalessen aan bod kunnen komen: Muziek en dans, spel, verhalen, tekenen en andere vormen van meditatie.