Kinderyoga: vooral plezier maken

Kinderyoga is vooral plezier maken. Kinderen leren spelenderwijs. We werken samen in de groep en je bent goed zoals je bent. Je kunt een oefening niet fout doen en er is geen competitie.

Hoe zien de lessen eruit?
In elke yogales staat een thema, welke aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen centraal. Een thema zou kunnen zijn: een seizoen, een land, strand, bloemen, het hart, het heelal.Onderdelen die  aan bod komen in de lessen zijn: yogahoudingen, zintuigoefeningen (mindfulness),  muziek en dans,  spel, verhalen, massage, grondings- en ademhalingsoefeningen, visualisatie/meditatie, ontspanningsoefeningen, rollenspellen, tekenen, schilderen en knutselen. Ik breng de kinderen veel in contact met de natuur en dieren. Ze vinden het heerlijk om dieren na te doen d.m.v. yogahoudingen.

Sfeer
In de yogalessen bevorder ik een open houding naar elkaar toe en creëer ik samen met de kinderen een veilige omgeving waarbinnen gevoelens en gedachten geuit en besproken kunnen worden. We tonen respect voor elkaar en de kinderen ervaren dat zij geaccepteerd worden zoals ze zijn. Dit bevordert wederzijds vertrouwen in de groep.

Informatie

Leeftijd en groepsindeling
De groepen worden ingedeeld per leeftijd.
Kinderyoga 4-7 jaar
Kinderyoga 8-12 jaar

De yoga-ervaring en ontwikkeling verschilt per kind. Hiermee kan rekening worden gehouden bij de indeling van uw kind.

Locatie, tarieven & tijden
De yogalessen worden gegeven in het
MOC-gebouw, Lindenlaan 75 te Amstelveen.

De groepen zijn klein zodat er genoeg aandacht is voor iedereen.
Een proefles kost
5 euro

Een losse les kost
11 euro

10 rittenkaart
(12 weken geldig uitgezonderd schoolvakanties)
100 euro

Alle lessen duren een uur
Voor informatie over lesdagen en lestijden kunt u contact met mij opnemen per email of telefonisch.
Tijdens de schoolvakanties & officiële feestdagen zijn er geen lessen.